Gromphadorhina portentosa

22.00

Opis

U paketu je 100komada mlade jedinke